Planning en werkzaamheden

Een warmtenet aanleggen is veel werk. Eerst moet door de wijk een hoofdnet van warmteleidingen worden aangelegd. Daarna leggen we per buurt het wijknet aan. De aanleg gaat altijd stapsgewijs. Natuurlijk informeren we buurtbewoners, bedrijven en huurders wanneer er werkzaamheden zijn.  

kaartje monster
Stap voor stap

Stap voor stap

Gemeente Westland, woningcorporatie Arcade en grondstoffen- en energiebedrijf HVC hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee ondertekenen deze partijen dat zij een samenwerking aangaan om het warmtenet in Monster aan te leggen. De verwachting is dat in 2024 wordt gestart met het ontwerp en vergunningen worden aangevraagd en voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet getroffen worden. De planning is om in 2025 te starten met de aanleg van het warmtenet en het aansluiten van de eerste woningen en gebouwen. 

 

Werkzaamheden

Wat er gaat gebeuren

De buurtbewoners en bedrijven informeren we met brieven en op deze website, waar onder andere informatie over de planning en uitvoering van de verschillende fases te vinden is. En welke tijdelijke gevolgen dit voor hen heeft. Arcade informeert huurders ook nog via hun eigen kanalen. Zo kunnen we de vragen persoonlijk beantwoorden. 

Om de leidingen in de grond aan te leggen gebruikt de aannemer graafmachines. Tractoren en kiepauto’s voeren de grond af. Er komen pompen voor het afvoeren van grondwater en een machine die stroom opwekt voor bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Helaas veroorzaakt dit overlast door geluid, voor parkeren en voor bereikbaarheid. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Per fase houden we buurtbewoners en bedrijven uitvoerig op de hoogte. We stemmen de werkzaamheden ook goed af met hulpdiensten en ander belangrijk verkeer in de wijk.

warmteleiding boring