Het warmtenet

Monster

Met het warmtenet realiseren we een aardgasvrije toekomst voor een groot deel van de gebouwen in Monster. Dit biedt een kans om Monster klimaat- en toekomstbestendig te maken. 

In Monster worden allereerst huurwoningen van Arcade aangesloten op het warmtenet. Ook wordt onderzocht of gemeentelijke gebouwen op het warmtenet aangesloten  kunnen worden. Het warmtenet wordt vervolgens aangesloten op een duurzame aardwarmtebron uit de buurt. Voor de toekomst worden mogelijkheden onderzocht voor particuliere woningeigenaren om hun woningen ook op het warmtenet aan te sluiten. 

warmteleidingen
Energie uit de aarde

Duurzame warmte

Het warmtenet in Monster wordt gekoppeld aan Warmtenetwerk Westland. Hieraan worden verschillende warmtebronnen gekoppeld. Waaronder bijvoorbeeld aardwarmte Polanen

Aardwarmte is een duurzame energiebron waarbij we warm water, dat van nature in diepere aardlagen zit, omhoog pompen. Het warme water dragen we via warmtewisselaars over aan een warmtenet. Dit water laten we door ondergrondse leidingen stromen. Met dit warmtenet kunnen we woningen, kassen en andere gebouwen in de directe omgeving verwarmen. Zo kan je thuis lekker warm douchen, koken en de verwarming aanzetten zonder aardgas te gebruiken.

Partner

een schone wereld. we doen het samen

Het warmtenet aanleggen doen we uiteraard niet alleen.